#sejarah
  Jumat, 14 Dec 2018 19:17       

Sejarah Mengerikan Janji Kelingking

Janji jari kelingking merupakan sebuah aksi saling menjalinkan jari kelingking bersama orang lain…